BMW-I8

تصادف عجیب بی‌ام‌و i8

هنوزکسی نمی‌داند که این اتفاق چگونه رخ داده و جزئیاتی هم از این حادثه منتشر نشده است. اما شاهدان ماجرا می‌گویند که یک تست رانندگی برای مجله خودرویی در مکزیک موجب واژگونی این بی‌ام‌و i8 شده است. در ضمن، مشخص نیست که آیا این حادثه تلفات جانی هم در بر داشته یا خیر؟ البته اگر راننده و سرنشین کمربندهای ایمنی شان را بسته باشند، بی شک حالشان خوب است. جای دارد که از خبر نگار مجله خودرویی برای قرار دادن این حادثه در فهرست بد بیاری‌های بی‌ام‌و تشکر کنیم!

BMW-I8-CRUSH